ParkinsonZiekte van Parkinson (ParkinsonNet)

Fysio-/ oefentherapie bij Parkinson

Als je de ziekte van Parkinson hebt, ervaar je hier dagelijks hinder van. Bekende bewegingsklachten zijn het beven (tremoren), de stijve spieren, trage bewegingen en een gebogen houding. Speciale fysiotherapie bij Parkinson kan helpen om deze klachten te verminderen.

Kwaliteit van leven

Door medicatie en operaties kunnen de verschijnselen verminderen, maar de klachten gaan nooit geheel weg. Als je de ziekte van Parkinson hebt kun je veel baat hebben bij fysiotherapie om de kwaliteit van je leven te behouden. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op je klachten en het voorkomt vaak nieuwe klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met het hart.

Actief blijven

De fysiotherapeut kijkt samen met je welke oefeningen helpen om de problemen te verminderen. Dat kan bestaan uit hulp voor het opbouwen en onderhouden van je conditie. Daarnaast helpt de therapeut bij het verbeteren van dagelijkse activiteiten als het opstaan uit een stoel en het lopen. Door goede voorlichting en oefeningen kun je langer actief blijven. En dat is belangrijk, want bewegen is goed voor je lijf.

ParkinsonNet Nederland

Vanwege de complexiteit zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is daarom van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. In het ParkinsonNet werken onder meer neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten samen. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland.
In 2011 is door een onafhankelijk onderzoeks-instituut aangetoond dat patiënten die binnen het ParkinsonNet behandeld worden beter af zijn.

Eefke Wind (Fysiotherapie Zorgplein Zuid) en Samantha den Haak (Paramedisch Centrum Nieuwegein) zijn namens SurPlus aangesloten bij ParkinsonNet.